Dzieki Marcin — tak za komentarz, jak i za inspirację do napisania tego tekstu, bo trochę wyniknął on z tego o czym ostatnio rozmawialiśmy. :) Co do moich własnych emocji — to prawda, nie skupiłam się na nich za bardzo, bo raczej zainteresowało mnie własnie to co się działo na poziomie reakacji innych osób. Ale skoro pytasz, to chętnie odpowiadam. :)

Minęło już około dwa tygodnie a ja nie odczuwam żadnego poczucia straty — wyłącznie ulgę. Nie jest ona i tak całkowita, bo nadal jestem na Twitterze, Linkedinie i Medium, które też trochę mnie rozpraszają — ale za to dają wartość, której FB dla mnie nie miał. Także nie odczuwam chyba żadnej nieprzyjemnej emocji w związku z tym. Raczej ciesze się, ze nie muszę sprawdzać kolejnego kanału informacji.

Dziękuję, że napisałeś! Pozdrawiam :)

Written by

What if you stopped treating your ego as the enemy and befriended it instead? To find out, read my new book, Ego-Friendly: https://gumroad.com/l/ego-friendly

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store